Av Cecilia Ålhed, kostvetare

Ashwagandha (Withania Somnifera) är örten som på senare år fått stor uppmärksamhet för sina många hälsofrämjande egenskaper. Ashwagandha har blivit ett populärt kosttillskott i Sverige, EU och globalt och återfinns numera i tusentals olika livsmedelsprodukter på marknaden. Vanligtvis säljs ashwagandha som en ren produkt men det är också vanligt att blanda den med andra örter, vitaminer eller mineraler beroende på vilket syfte produkten ska ha.  

Ashwagandha kallas även indisk ginseng eller vinterkörsbär och växten tillhör gruppen potatisväxter. Den bokstavliga innebörden av ordet “ashwagandha” är “lukt av häst”. Örten kallas så av två anledningar, den första är att örtens färska rötter avger en doft som påminner om häst och det andra skälet är att det finns en allmän uppfattning om att en person som konsumerar extrakt av örten kan utveckla styrka och vitalitet som påminner om krafterna hos en häst1.   

Trots att örten är relativt ny för oss här i västvärlden är det en traditionell ört inom den Indiska hälsovetenskapen ayurveda där användningen av ashwagandharot funnits dokumenterat i mer än 4000 år. Inom ayurvedan har örten använts för en rad olika tillstånd och i västvärlden idag används örten framför allt för att stötta kroppen både psykiskt och fysiskt. 
 
Ashwagandhas hälsoeffekter 

Ashwagandha har en central och framträdande plats inom ayurvedan och kallas därför en “kunglig ört” på grund av dess mångsidiga föryngrande effekter på människokroppen. Örten har blivit populär eftersom den bidrar till att bibehålla balans i olika system i människokroppen: det neurologiska systemet, immunsystemet, energiproduktionssystemet, det endokrina systemet och reproduktionssystemet1.  

Ashwagandha är en så kallad adaptogen. Adaptogener definieras som ”en klass av metaboliska regulatorer som ökar en organisms förmåga att anpassa sig till miljöfaktorer och undvika skador från sådana faktorer”. Denna definition stämmer in på ashwagandha då örten visat sig kunna förbättra individers förmåga att hantera och reducera stress. Den hjälper till att normalisera kroppens fysiologiska processer samt underlättar för kroppen att anpassa sig till förändringar utan att påverka de normala kroppsfunktionerna mer än nödvändigt1,2.   

En dansk riskvärdering har gjorts på ashwagandha som visat att intag av växtens ovanjordsdelar (blad, stam och bär) eventuellt skulle kunna innebära en hälsorisk. Detta är dock inget problem för svenska konsumenter eftersom kosttillskotten som säljs i Sverige nästan uteslutande är baserat på underjordsdelarna av ashwagandhaplantan, det vill säga roten eller av dess rotextrakt.  

Idag finns det många studier som visar att ashwagandharot och dess rotextrakt både är säkert att konsumera9–17 och att den har många hälsofrämjande egenskaper för människor. Vad forskningen bland annat har kunnat visa är att örten har avstressande egenskaper3, förbättrar sömnkvaliténsamt normaliserar blodsockernivåer och triglycerider i blodet5. Studier har visat att örten kan hjälpa till att förbättra den fysiska prestationsförmågan genom att bidra till ökad styrka och snabbhet, större muskelvolym och förbättrad syreupptagningsförmåga (VO2 max) om örten kombineras med träning6,7. Forskning har även visat att örten kan förbättra den mentala prestationen genom att bland annat förbättra minnet och reaktionshastigheten8

Användning 

Ashwagandha finns i olika beredningsformer så som kapslar, pulver och i flytande form (tinktur). Använder man ashwaganda som pulver eller i flytande form kan man exempelvis blanda det i sin smoothie eller i sina overnight oats, men tänk på att alltid följa den rekommenderade dosen som anges på produktens förpackning.  

Tänk på detta innan du tar ashwagandha 

Som med alla växter är det bra att tänka på att vid intag av någon form av läkemedel ska man alltid rådfråga sin läkare innan man börjar ta ett växtpreparat. Detta är mycket viktigt då det finns ett flertal mediciner som antingen hämmas eller förstärks av vissa växtsubstanser.   

I dagsläget avråds gravida och ammande att ta tillskott av ashwagandha eftersom det ännu inte finns tillräckligt med data för den här konsumentgruppen.  

Referenser: 

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573577/ 

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573577/ 

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6750292/ 

4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32021735/ 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3757622/ 

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21170205/ 

7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4687242/ 

8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24497737/  

9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33338583/  

10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32021735/  

11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34858513/  

12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32316411/  

13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32201301/  

14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26730141/  

15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26609282/  

16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32226684/  

17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32818573/  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *