Växter: Ginseng

(Panax ginseng)

Läs mer om hälsopåståenden för växter här.

Ginseng är ett av de örtpreparat som människor konsumerar allra mest. Växten har länge använts inom den traditionella, kinesiska medicinen men konsumeras idag i stora mängder även i Västvärlden. Det finns elva olika sorters ginseng men de som konsumeras mest är Panax ginseng (koreansk ginseng), Panax quinquefolius (amerikansk ginseng) och Panax notoginseng (kinesisk ginseng) (1).

Idag forskas det mycket på ginseng och dess möjliga hälsoeffekter på människokroppen. Rotens effekt på det centrala nervsystemet och immunsystemet har undersökts i många studier (1). Ginseng har i flera studier visat sig ha god effekt på trötthet (2, 3). I nyare studier har även ginsengs effekt på hud- och hårkvalitet undersökts. Vissa studier har visat att ginseng förebygger håravfall genom att påverka hårsäckens cykel (4). Kontinuerligt intag av örten kan alltså bidra till tjockare och fylligare hår.

Roten går att köpa som pulver, tinktur (koncentrerat, flytande extrakt) eller som kapsel. Preparatet finns att köpa som rent kosttillskott men finns också kombinerat med andra ämnen, som till exempel koffein, som förekommer i produkter vars syfte är att bidra till ökad vakenhet, uthållighet samt förbättrad koncentration.

Vid intag av någon form av läkemedel ska man alltid rådfråga sin läkare innan man börjar ta ett växtpreparat. Detta är mycket viktigt då det finns ett flertal mediciner som antingen hämmas eller förstärks av vissa växtsubstanser.

Källor

1. Kim HJ, Kim P, Shin CY. A comprehensive review of the therapeutic and pharmacological effects of ginseng and ginsenosides in central nervous system. J Ginseng Res. 2013;37(1):8-29.

2. Arring NM, Millstine D, Marks LA, Nail LM. Ginseng as a Treatment for Fatigue: A Systematic Review. J Altern Complement Med. 2018;24(7):624-33.

3. Li XT, Chen R, Jin LM, Chen HY. Regulation on energy metabolism and protection on mitochondria of Panax ginseng polysaccharide. Am J Chin Med. 2009;37(6):1139-52.

4. Choi BY. Hair-Growth Potential of Ginseng and Its Major Metabolites: A Review on Its Molecular Mechanisms. Int J Mol Sci. 2018;19(9).