Mineraler: Fosfor

Egenskaper

Fosfor är en viktig beståndsdel i vår benstomme där den samverkar tillsammans med kalcium och magnesium. Ämnet deltar i många olika fysiologiska processer och förekommer framför allt som fosfatföreningar i kroppen. Fosfor spelar en stor roll i många enzymsystem, syra-basbalansen och vår syresättning.

Exempel på fosforrika livsmedel

  • Nötter
  • Bakpulver
  • Hårdost
  • Spannmålsprodukter

Fosfor i kosttillskott

Rent tillskott av fosfor finns inte på den svenska marknaden men ämnet kan förekomma i olika mineraltillskott.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationerna (NNR)

Rekommendation per dag är:

  • 600 mg för kvinnor
  • 600 mg för män
  • 700 mg för gravida
  • 900 mg för ammande

Vad kan påverka upptaget av fosfor?

Mellan 55–70% av all fosfor absorberas i magtarmkanalen. Stora intag av fytinsyra, som förekommer i många vegetabilier, hämmar upptaget till viss del.

Symptom som kan uppkomma vid fosforbrist

Symptom som kan uppkomma vid fosforbrist är muskelsvaghet, förlorad aptit och svårigheter att samordna rörelser. Fosforbrist framför allt observerats hos anorektiker, patienter med skrumplever (cirros) men också hos för tidigt födda barn som inte fått optimal näringstillförsel.

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.
 
EFSAs UL-värde för vuxna: finns ej 
IOMs: UL-värde för vuxna: finns ej

Källor

Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.

Coulate T. FOOD – The Chemistry of its Components. Femte upplagan. Camebridge: The Royal Society of Chemistry; 2009.

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Europeiska kommissionen. EU Register of nutrition and health claims made on foods [Internet]. Bryssel: Europeiska kommissionen; [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search

Hathcock J, Griffiths C. Vitamin and Mineral Safety. 3rd Edition. Washington DC: Council for Responsible Nutrition; 2014.