Mineraler: Natrium

Egenskaper

Natrium har bland annat en viktig roll i regleringen av syrabasbalansen och är även med i mekanismer som reglerar upptaget av glukos och vissa aminosyror från maten.

Exempel på natriumrika livsmedel

  • Ostar
  • Kött- och charkprodukter
  • Saltade nötter
  • Halv- och helfabrikat/Beredda livsmedel  
  • Bordssalt

Natrium i kosttillskott

Natrium förekommer ofta i mindre mängder i tillskott eller sportdrycker som är till för att återbalansera elektrolyterna (salterna i kroppen) efter hård träning. Utöver detta är det sällan som någon behöver någon typ av natriumtillskott då de flesta får i sig mer än tillräckliga mängder via bordssalt och övriga livsmedel.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationerna (NNR)

Behovet av natrium varierar beroende på kön. Rekommendation per dag är:

  • 2,4 g natrium/6 g salt för kvinnor
  • 2,4 g/6 g salt för män

Vad kan påverka upptaget av natrium?

Absorptionen av natrium är i det närmaste fullständig och det är inga kända ämnen i livsmedel som påverkar upptaget markant.

Symptom som kan uppkomma vid natriumbrist

I samband med långvarig kräksjuka eller extrem svettning kan akut natriumbrist uppstå vilket ofta visar sig i muskelkramper, cirkulationsrubbningar samt aptitförlust. Extrem brist på denna mineral kan ha akuta och livshotande konsekvenser.

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.
 
EFSAs UL-värde för vuxna: finns ej  
IOMs: UL-värde för vuxna: finns ej

Källor

Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.

Coulate T. FOOD – The Chemistry of its Components. Femte upplagan. Camebridge: The Royal Society of Chemistry; 2009.

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Europeiska kommissionen. EU Register of nutrition and health claims made on foods [Internet]. Bryssel: Europeiska kommissionen; [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search

Hathcock J, Griffiths C. Vitamin and Mineral Safety. 3rd Edition. Washington DC: Council for Responsible Nutrition; 2014.