Växter: Citronmeliss

(Melissa officinalis L.)

Läs mer om hälsopåståenden för växter här.

Citronmeliss kommer ursprungligen från medelhavet men odlas kommersiellt idag i bland annat Europa och USA. Ett annat svenskt namn för växten är hjärtansfröjd, då den länge ansetts vara bra för hjärtat (1).

Flera studieresultat visar att citronmeliss kan lugna magtarmsystemet men också ha god effekt vid sömnsvårigheter (4, 5). En placebokontrollerad studie från 2018 undersökte växtens effekt, kombinerat med Nepeta menthoides, på sömnsvårigheter, ångest och depression. Resultaten visade att det var en signifikant förbättring hos studiedeltagarna som fick preparatet jämfört med placebogruppen (5).

En intressant studie visade att dagligt intag av citronmeliss kunde öka elasticiteten i hyn efter bara några veckor (2). En annan studie visade hur några av de aktiva komponenterna i citronmeliss kan skydda huden mot solens skadliga UVB-strålar (3).

Växtens effekt vid premenstruella symptom (PMS) har också undersökts i ett antal studier. En placebokontrollerad studie från 2015, där hälften av studiedeltagarna fick citronmeliss i kapselform och resten fick placebo, visade att intag av växten minskade diverse PMS-symptom signifikant hos deltagarna (6).

Citronmeliss finns att köpa som tinktur (koncentrerat, flytande extrakt), te samt i tablett- eller kapselform. Som kosttillskott är det vanligt att växten kombineras med andra ämnen som ska hjälpa till med avslappning och sömn, till exempel magnesium, som bidrar till normal muskelfunktion.

Vid intag av någon form av läkemedel ska man alltid rådfråga sin läkare innan man börjar ta ett växtpreparat. Detta är mycket viktigt då det finns ett flertal mediciner som antingen hämmas eller förstärks av vissa växtsubstanser.

Källor

1. Bohlin L, Bruhn JG, Burman R. Läkemedel från naturen – en integrerad del av medicinen. Halmstad: Printografen AB; 2013.

2. Yui S, Fujiwara S, Harada K, Motoike-Hamura M, Sakai M, Matsubara S, et al. Beneficial Effects of Lemon Balm Leaf Extract on In Vitro Glycation of Proteins, Arterial Stiffness, and Skin Elasticity in Healthy Adults. J Nuti Sci Vitaminol (Tokyo). 2017;63(1):59-68.

3. Pérez-Sánchez A, Barrajón-Catalán E, Herranz-López M, Castillo J, Micol V. Lemon balm extract (Melissa officinalis, L) promotes melanogenesis and prevents UVB-induced oxidative stress and DNA damage in a skin cell model. JDermatol Sci. 2016;84(2):169-77.

4. Dolatabadi F, Abdolghaffari AH, Farzaei MH, Baeeri M, Ziarani FS, Eslami M, et al. The Protective Effect of Melissa officinalis L. in Visceral Hypersensitivity in Rat Using 2 Models of Acid-induced Colitis and Stress-induced Irritable Bowel Syndrome: A Possible Role of Nitroc Oxide Pathway. J Neurogastroenterol Motil. 2018;24(3):490-501.

5. Ranjbar M, Firoozabadi A, Salehi A, Ghorbanifar Z, Zarshenas MM, Sadeghniiat-Haghighi K, Rezaeizadeh H. Integr Med Res. 2018;7(4):328-32.

6. Akbarzadeh M, Dehghani M, Moshfeghy Z, Emamghoreishi M, Tavakoli P, Zare N. Effect of Melissa officinalis Capsule on the Intensity of Premenstrual Syndrome Symptoms in High School Girl Students. Nurs Midwifery Stud. 2015;4(2).