Mineraler: Kalium

Egenskaper

Kalium är viktigt för normal blodtrycksreglering, njurfunktion samt muskel- och nervfunktion.  Mineralen spelar även en roll i kroppens reglering av syra-basbalansen. En mindre mängd kalium förloras vid svettning.

Exempel på kaliumrika livsmedel

  • Torkade aprikoser
  • Bananer
  • Jordnötter
  • Mineralsalt

Kalium i kosttillskott

Kalium går att köpa som enskild mineral som oftast har en låg dos. Mineralen är också vanligt förekommande i olika typer av multivitaminer eller rena mineraltillskott.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationerna (NNR)

Behovet av kalium varierar beroende på kön. Rekommendation per dag är:

  • 3,1 g för kvinnor
  • 3,5 g för män
  • 3,1 g för gravida
  • 3,1 g för ammande

Vad kan påverka upptaget av kalium?

Cirka 90 % av all kalium absorberas i magtarmkanalen och det är inga kända ämnen i livsmedel som hämmar upptaget från varken kosten eller kosttillskott.

Symptom som kan uppkomma vid kaliumbrist

Kaliumbrist kan uppstå vid ihållande diarréer och kräkningar vid till exempel långvarig magsjuka. Brist kan även uppstå vid användning av laxeringsmedel eller olika vätskedrivande läkemedel. Vanliga symptom som kan uppstå är muskelsvaghet, förvirring samt störningar i hjärtfunktionen som i sin tur kan ha livshotande konsekvenser.

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.
 
EFSAs UL-värde för vuxna: finns ej  
IOMs: UL-värde för vuxna: finns ej

Källor 

Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.

Coulate T. FOOD – The Chemistry of its Components. Femte upplagan. Camebridge: The Royal Society of Chemistry; 2009.

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Europeiska kommissionen. EU Register of nutrition and health claims made on foods [Internet]. Bryssel: Europeiska kommissionen; [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search

Hathcock J, Griffiths C. Vitamin and Mineral Safety. 3rd Edition. Washington DC: Council for Responsible Nutrition; 2014.