Mineraler: Koppar

Egenskaper

Koppar ingår i flera enzymer som spelar en viktig roll för energimetabolismen, nybildning av bindväv och skyddet mot fria radikaler. Grundämnet spelar även en roll i omsättningen av järn i kroppen.

Exempel på kopparrika livsmedel

  • Lever
  • Nötter
  • Kakao
  • Spannmål

Koppar i kosttillskott

Koppar finns som rent tillskott och finns även i många multivitaminer. Grundämnet är också vanligt förekommande i kosttillskott för hår och hud samt i olika järntillskott.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationerna (NNR)

Rekommendation per dag är:

  • 0,9 mg för kvinnor
  • 0,9 mg för män
  • 1,0 mg för gravida
  • 1,3 mg för ammande

Vad kan påverka upptaget av koppar?

Absorptionen av koppar i magtarmkanalen är medelhög och cirka 35–70 % absorberas från kosten. Ett högt intag av zink påverkar absorptionen av koppar negativt.

Symptom som kan uppkomma vid kopparbrist

Symptom som kan uppstå vid kopparbrist är till exempel förhöjda blodkolesterolvärden eller anemi. Kopparbrist har framför allt påträffats hos undernärda eller för tidigt födda barn.

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.
 
EFSAs UL-värde för vuxna: 5 mg
IOMs: UL-värde för vuxna: 10 mg

Källor

Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.

Coulate T. FOOD – The Chemistry of its Components. Femte upplagan. Camebridge: The Royal Society of Chemistry; 2009.

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Europeiska kommissionen. EU Register of nutrition and health claims made on foods [Internet]. Bryssel: Europeiska kommissionen; [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search

Hathcock J, Griffiths C. Vitamin and Mineral Safety. 3rd Edition. Washington DC: Council for Responsible Nutrition; 2014.