Vitamin: C – Askorbinsyra

Egenskaper

Vitamin C ökar upptaget av järn från maten. Vitamin C bidrar dessutom till immunsystemets normala funktion, är en antioxidant som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress och bidrar till att minska trötthet och utmattning. Vitamin C behövs även för kollagenbildning som behövs för bland annat hud, tänder, brosk, benstomme och blodkärl.

C-vitamin behövs för att kroppen ska kunna producera karnitin som behövs för att ombilda kroppsfett till energi.

Exempel på vitamin C-vitaminrika livsmedel

  • Grönsaker
  • Citrusfrukter
  • Bär

Vitamin C i kosttillskott

Vitamin C finns ofta med som ingrediens i kosttillskott för lederna. Ingrediensen är också vanlig i kosttillskott för huden och för immunsystemet.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationer (NNR)

Dagsbehovet av C-vitamin varierar med bland annat ålder och kön.

  • 75 milligram vuxna
  • 85 milligram gravida
  • 100 milligram ammande

Vad kan påverka upptaget av vitamin C?

C-vitamin är värmekänsligt och mängden i maten minskar om mat hålls varm länge eller värms upp flera gånger.

Symptom som kan uppkomma vid brist

Trötthet, svaghet och irritation är symptom på lindrig C-vitaminbrist. Allvarligare brist kan ge sjukdomen skörbjugg med symtom som sämre sårläkning och tandköttsinflammation.

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.

Höga intag kan ge magproblem som diarré. För känsligas individer skulle höga intag också möjligtvis kunna orsaka njursten.

EFSAs UL-värde för vuxna: ej fastställt

IOMs: UL-värde vuxna: 2000 milligram per dag

Källor:

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Livsmedelsverket. C-vitamin [Internet]. [uppdaterad 2019-03-08; citerad 2019-03-18]. Hämtad från: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/c-vitamin

Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Risk assessment of ”other substances” – L-carnitine and L-carnitine-tartrate [Internet]. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM); 2015. VKM report; 2015:24. [citerad 18 mars 2019]. Hämtad från: https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/andrestoffer/lkarnitinoglkarnitinltartratikosttilskudd.4.761cd04215dabef8a9e83d3b.html

European Commission. EU register of nutrition and health claims made on food [Internet]. [uppdaterad 2016-10-020; citerad 2019-03-12]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

Council of Responsible Nutrition UK. Safety Aspects [Internet]. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: https://crnuk.org/supplements/safety-aspects/