Växter: Rosenrot

Läs mer om hälsopåståenden för växter här.

Rosenrot växter på det norra halvklotet och har fått sitt namn eftersom roten har en rosliknande doft. Växten klassas som en adaptogen, vilket innebär att den innehåller biologiskt aktiva ämnen som hjälper kroppen att anpassa sig efter fysisk eller psykisk stress, och har länge använts inom den traditionella medicinen (1).

I ett flertal studier har intag av rosenrot vid symptom såsom nedstämdhet, trötthet och depression undersökts. Många studieresultat visar att intag av växten kan lindra dessa tillstånd (2, 3). Resultat från en annan studie visar att intag av roten har en signifikant positiv påverkan på humöret överlag (4). Flera studier visar att rosenrot även kan ha en god effekt vid olika typer av träning, till exempel cykling, för att stötta kroppen vid hög prestation (5, 6).

Rosenrot finns att köpa som tinktur (koncentrerat, flytande extrakt), pulver, tabletter och kapslar. Örten går att köpa som ett rent kosttillskott men finns också kombinerat med andra ämnen, till exempel B-vitaminer eller andra örter, i olika produkter vars syfte är att stötta kroppen vid emotionell stress eller fysisk ansträngning.

Vid intag av någon form av läkemedel ska man alltid rådfråga sin läkare innan man börjar ta ett växtpreparat. Detta är mycket viktigt då det finns ett flertal mediciner som antingen hämmas eller förstärks av vissa växtsubstanser.

Källor:

1. Bohlin L, Bruhn JG, Burman R. Läkemedel från naturen – en integrerad del av medicinen. Halmstad: Printografen AB; 2013.

2. Amsterdam JD, Panossian AG. Rhodiola rosea L. as a putative botanical antidepressant. Phytomedicine. 2016;23(7):77-83.

3. Lekomtseva Y, Zhukova I, Wacker A. Rhodiola rosea in Subjects with Prolonged or Chronic Fatigue Symptoms: Results of an Open-Label Clinical Trial. Complement Med Res. 2017;24(1):46-52

4. Cropley M, Banks AP, Boyle J. The Effects of Rhodiola rosea L. Extract on Anxiety, Stress, Cognition and Other Mood Symptoms. Phytother Res. 2015 Dec;29(12):1934-9.

5. Noreen EE, Buckley JG, Lewis SL, Brandauer J, Stuempfle KJ. The effects of an acute dose of Rhodiola rosea on endurance exercise performance. J Strength Cond Res. 2013 Mar;27(3):839-47.

6. Ballmann CG, Maze SB, Wells AC, Marshall MM, Rogers RR. Effects of short-term Rhodiola Rosea (Golden Root Extract) supplementation on anaerobic exercise performance. J Sports Sci. 2019 May;37(9):998-1003.