Vitamin: E

Egenskaper

Vitamin E är en antioxidant och skyddar de fleromättade fettsyrorna mot nedbrytning i vävnaderna.

Exempel på vitamin E-vitaminrika livsmedel

 • Frön
 • Vegetabiliska oljor
 • Margarin
 • Vetegroddar
 • Gröna bladväxter
 • Avokado
 • Fullkornsprodukter
 • Ägg

Vitamin E i kosttillskott

Vitamin E förekommer ofta i kosttillskott för huden och för ögonen.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationer (NNR)

Behovet av vitamin E varierar med bland annat ålder och kön. Det rekommenderade dagliga intaget är:

 • 8 milligram för kvinnor
 • 10 milligram för män och gravida
 • 11 milligram för ammande

Vad kan påverka upptaget av vitamin E?

Vitamin E är ett fettlösligt vitamin och ska tas i samband med måltider för maximal absorption.

Symptom som kan uppkomma vid brist

Brist kan uppstå hos personer med kroniskt nedsatt absorption av fett (vilket har visats kunna ge nervskador som bland annat leder till nedsatta reflexer) och i vissa fall hos för tidigt födda barn (de kan få hemolytisk anemi (blodbrist)).

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.

Det är svårt att få i sig för höga nivåer av E-vitamin från vanlig mat. Det finns studier som visar att ett högt intag i form av kosttillskott är associerat med ökad dödlighet, dock är detta samband fortfarande oklart. Sämre koagulationsförmåga hos blodet har setts i vissa studier med höga doser E-vitamin.

​EFSAs UL-värde vuxna: 300 milligram per dag

IOMs: UL-värde vuxna: 1000 milligram per dag

Källor:

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Livsmedelsverket. E-vitamin [Internet]. [uppdaterad 2019-03-08; citerad 2019-03-19]. Hämtad från: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/e-vitamin

European Commission. EU register of nutrition and health claims made on food [Internet]. [uppdaterad 2016-10-020; citerad 2019-03-12]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

Council of Responsible Nutrition UK. Safety Aspects [Internet]. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: https://crnuk.org/supplements/safety-aspects/