Växter: Blåbär

(Vaccinium myrtillus)

Läs mer om hälsopåståenden för växter här.

Vaccinium myrtillus är ett av många bär som växer vilt i Nordens skogar. Detta vilda bär ska inte förväxlas med stora blåbär, så kallade amerikanska blåbär, som säljs i matbutikerna och odlats kommersiellt. Amerikanska blåbär har mycket ljusare fruktkött medan Vaccinium myrtillus växer vilt och är mycket mindre till storleken samt har en mörkare i färg.

Vaccinium myrtillus är en av Sveriges vanligaste växter och utgör en viktig del av den biologiska mångfalden då många arters överlevnad är knutna till denna nyckelart. Såväl blåbärsriset som dess blommor och bär utnyttjas av djuren men också av oss människor. Historiskt sett har bären nyttjats av människor som smaklig mat och färgämne men också för olika medicinska ändamål.

Vilda blåbär är rika på antocyaniner som ger bären dess vackra mörkblå färg. Enligt resultaten från flera vetenskapliga studier har antocyaniner visat sig ha antioxidativa egenskaper[1][2][3][4]. Blåbär har uppmärksammats mycket för dess hälsogivande egenskaper för framför allt ögonhälsan. Bären hjälper till att bibehålla normal funktion av näthinnan, blodflödet till ögat samt normal synskärpa[5]. Resultat från ett flertal högkvalitativa studier har även visat att intag av blåbär är bra för att bibehålla normal hjärt-kärlhälsa[6][7][8].

Färska och frysta vilda blåbär finns att köpa i vanliga matbutiker. I hälsokostbutiker och på apotek finns vilda blåbär ofta att köpa i form av pulver, dryck eller kosttillskott. Många kosttillskott med blåbär riktas till personer som vill bibehålla normal ögonhälsa och kombineras därför vanligtvis med andra ämnen, t.ex. vitamin A, som är viktiga för normal syn.

Vid intag av någon form av läkemedel ska man alltid rådfråga sin läkare innan man börjar ta ett växtpreparat. Detta är mycket viktigt då det finns ett flertal mediciner som antingen hämmas eller förstärks av vissa växtsubstanser.


[1] Rahman MM, I. T. (2006). Superodide radical- and peroxynitrite-scavenging activity of anthocyanins; structure-activity relationship and their synergism. Free Radical Research, ss. 40(9)993-1002.

[2] Aboonabi A, R. M. (2020). Anthocyanins in berries exhibited anti-atherogenicity and antiplatelet activities in a metabolic syndrome population. Nutrition Research, ss. 76: 82-93.

[3] Aboonabi A, S. I. (2020). Cytoprotective effects of berry anthocyanins against induced oxidative stress and inflammation in primary human diabetic aortic endothelial cells. Chemico-Bioogical Interactions, s. 17: 108940.

[4] Zhang H, X. Z. (2020). Anthocyanin supplementation improves anti-oxidative and anti-inflammatory capacity in a dose-response manner in subjects with dyslipidemia. Redox Biology, s. 32: 101474.

[5] EFSA register of questions, ID-nr 2050

[6] Arevström L, B. C.-M. (2019). Freeze-dried bilberry (Vaccinium myrtillus) dietary supplement improves walking distance and lipids after myocardial infarction: an open-label randomized clinical trial. Nutrition Research, ss. 62: 13-22.

[7] Curtis PJ, v. d.-M. (2019). Blueberries Improve Biomarkers of Cardiometabolic Function in Participants With Metabolic Syndrome-Results From a 6-month, Double-Blind, Randomized Controlled Trial. Am J Clin Nutr, ss. 109:1535-1545.

[8] Liu C, S. J. (2016). Effects of anthocyanin on serum lipids in dyslipidemia patients: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, ss. 1-11.