Mineraler: Molybden

Egenskaper

Molybdens alla funktioner är fortfarande inte helt klarlagda. Vi vet idag att ämnet deltar i några viktiga enzymfunktioner i kroppen.

Exempel på molybdenrika livsmedel

  • Baljväxter
  • Spannmål
  • Nötter
  • Ägg

Molybden i kosttillskott

Molybden finns sällan att köpa som rent tillskott men förekommer i många multivitaminer samt i vissa mineraltillskott.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationerna (NNR)

Det finns för närvarande inget rekommenderat intag för molybden i NNR men den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har tagit fram ett tillräckligt intag (Adequate Intake, AI):

AI per dag är:

  • 65 µg för vuxna från 18 år

Vad kan påverka upptaget av molybden?

Cirka 60–90 procent av all molybden som vi får i oss via kosten absorberas i magtarmkanalen. En kost som är rik på kalcium, koppar och/eller järn kan hämma upptaget av ämnet.

Symptom som kan uppkomma vid molybdenbrist

Symptom som kan uppstå vid brist är bland annat karies och leverpåverkan.

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.

Källor

1. Livsmedelsverket. Molybden [Internet]. Uppsala: Livsmedelsverket; 2019 [uppdaterad 2019-05-16; citerad 2019-08-30]. Hämtad från: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/molybden

2. Wilhelmsson P. Näringsmedicinska Uppslagsboken. Andra upplagan. Falun: Örtagårdens Bokförlag; 2006.

3. Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.