Vitamin: B5 – Pantotensyra

Egenskaper

Pantotensyra, även kallat vitamin B5, behövs för omsättningen av kolhydrater och fett. Vitamin B5 behövs även för hormoner som framställs från kolesterol (steroidhormoner) samt för vissa neurotransmittorer.

Exempel på pantotensyrarika livsmedel

  • Kött
  • Baljväxter
  • Fullkornsprodukter

Pantotensyra i kosttillskott

Pantotensyra är vanligt i kosttillskott för håret.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationer (NNR)

Det finns inga nordiska rekommendationer för pantotensyra.

Vad kan påverka upptaget av pantotensyra?

Absorptionen av pantotensyra kan hämmas av alkohol.

Symptom som kan uppkomma vid brist

Symptom som kan uppkomma vid brist är bland annat förstoppning, domningar och muskelsvaghet.

​​Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.

Pantotensyra har mycket låg toxicitet och det finns inga kända risker med höga doser.

EFSAs UL-värde för vuxna: ej fastställt

IOMs: UL-värde för vuxna: ej fastställt

Källor:

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Livsmedelsverket. Pantotensyra [Internet]. [uppdaterad 2019-03-05; citerad 2019-03-13]. Hämtad från: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/pantotensyra

European Commission. EU register of nutrition and health claims made on food [Internet]. [uppdaterad 2016-10-020; citerad 2019-03-12]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home 

Council of Responsible Nutrition UK. Safety Aspects [Internet]. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: https://crnuk.org/supplements/safety-aspects/