Mineraler: Selen

Egenskaper

Selen har många funktioner i människokroppen men agerar framför allt antioxidant och skyddar kroppens celler mot oxidativ stress. Selen är också, tillsammans med jod, mycket viktig för omvandlingen av sköldkörtelhormonerna.

Exempel på selenrika livsmedel

  • Paranötter
  • Fisk
  • Ägg
  • Linser

Selen i kosttillskott

Selen går att köpa som enskild mineral men är också vanligt förekommande i olika typer av multivitaminer. Mineralen förekommer ofta i kosttillskott som är till för att bibehålla normalt hår, hud och naglar.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationerna (NNR)

Behovet av selen varierar beroende på kön. Rekommendation per dag är:

  • 50 µg för kvinnor
  • 60 µg för män
  • 60 µg för gravida
  • 60 µg för ammande

Vad kan påverka upptaget av selen?

Cirka 70–90 % av all selen absorberas i magtarmkanalen och det är inga kända ämnen i livsmedel som hämmar upptaget från varken kosten eller kosttillskott.

Symptom som kan uppkomma vid selenbrist

Vid låga nivåer av selen kan kvalitén på hår och naglar försämras (1). Vid allvarlig brist på selen har symptom som muskelsmärtor och påverkan på hjärtmuskulaturens normala funktion observerats.

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.
 
EFSAs UL-värde för vuxna: 300 µg per dag
IOMs: UL-värde för vuxna: 400 µg per dag

Källor

Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.

Coulate T. FOOD – The Chemistry of its Components. Femte upplagan. Camebridge: The Royal Society of Chemistry; 2009.

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.Livsmedelsverket. Selen [Internet]. Uppsala: Livsmedelsverket; [2018-03-06; 2019-04-01]. Hämtat från: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/selen

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Europeiska kommissionen. EU Register of nutrition and health claims made on foods [Internet]. Bryssel: Europeiska kommissionen; [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search

Hathcock J, Griffiths C. Vitamin and Mineral Safety. 3rd Edition. Washington DC: Council for Responsible Nutrition; 2014.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europé and the middle east. Nutrients. 2015;7(3):1494-537.