Växter: Olivbladsextrakt

(Olea Europaea)

Läs mer om hälsopåståenden för växter här.

De vackra olivträden växer kring medelhavet och oliverna har länge varit en stor del av medelhavskosten. På olivträdet är det inte bara oliverna som kan användas som livsmedel utan även olivbladen. Studier har visat att olivolja har en skyddande effekt på hjärtkärlhälsan men bladen har också länge använts för olika hälsoändamål (3). Både djur- och humanstudier, där olivbladens hälsoeffekter har undersökts, har haft intressanta resultat. Olivbladextrakt kan enligt ett flertal studier ha en viktig roll i dagens samhälle där övervikt och diabetes är ett stort folkhälsoproblem. Flera studier visar att olivbladsextrakt kan påverka fettmetabolismen genom att minska inlagring av bukfett. Extraktet kan också minska mängden lipider (fetter) i blodet vilket i sin tur är bra för hjärtkärlhälsan (1, 2). Studieresultat visar att bioaktiva ämnen i olivblad, som till exempel oleuropein, kan minska olika inflammationsmarkörer (1, 4). Ett flertal studier visar att olivbladextrakt även kan ha en positiv effekt på blodsockret och kolhydratmetabolismen hos diabetiker (3, 4).

Olivblad finns att köpa som till exempel te eller tinktur (koncentrerat, flytande extrakt). Bladen kan ha en aning bitter smak och för den som inte gillar smaken finns extraktet även att köpa som kapslar och tabletter i olika hälsokostbutiker.

Vid intag av någon form av läkemedel ska man alltid rådfråga sin läkare innan man börjar ta ett växtpreparat. Detta är mycket viktigt då det finns ett flertal mediciner som antingen hämmas eller förstärks av vissa växtsubstanser.

Källor

1. Jung Yc, Kim HW, Min BK, Cho JY, Son HJ, Lee J, et al. Inhibitory Effect of Olive Leaf Extract on Obesity in High-fat Diet-induced Mice. In Vivo. 2019;33(3):707-15.

2. Abunab H, Dator WL, Hawamdeh S. Effect of olive leaf extract on glucose levels in diabetes-induced rats: A systematic review and meta-analysis. J Diabetes. 2017;9(10):947-57.

3. Wainstein J, Ganz T. Boaz M, Bar Dayan Y, Dolev E, Kerem Z, et al. Olive leaf extract as a hypoglycemic agent in both human diabetic subjects and in rats. J Med Food. 2012;15(7):605-10.

4. Burja B, Kuret T, Janko T, Topalović D, Živković L, Mrak-Poljšak K, et al. Olive Leaf Extract Attenuates Inflammatory Activation and DNA Damage in Human Arterial Endothelial Cells. Front Cardiovasc Med. 2019;6:56.