Växter: Tranbär

(Vaccinum oxycoccos)

Läs mer om hälsopåståenden för växter här.

Det finns olika typer av tranbär men den mest uppmärksammade är Oxycoccus macrocarpus, även kallat det amerikanska tranbäret, som växer vilt i nordöstra Nordamerika. På senare tid har allt fler forskare intresserat sig för Vaccinium oxycoccos som är ett mindre tranbär som växer i Europa, Asien men också Nordamerika (1). Tranbär är rikt på vitamin C, flavonoider, fenoler samt andra ämnen som har en antioxidativ effekt. Bäret innehåller bioaktiva ämnen och är rika på omättade fettsyror och fytosteroler (1). 

Flera studier visar att tranbär innehåller vissa ämnen, till exempel proantocyanidiner, som kan vara effektiva vid förebyggandet av urinvägsinfektioner (1, 4, 5). Studier visar att tranbär även kan användas vid pågående urinvägsinfektion, antingen som enda behandling eller som ett komplement vid en svårare infektion. Studieresultat från ett flertal studier visar att ett högkvalitativt tranbärstillskott eller tranbärsjuice kan intas regelbundet i förebyggande syfte och kan minska förekomsten av urinvägsinfektioner signifikant (4, 5).

Tranbäret är inte bara bra för urinvägarna utan har även visat sig vara bra för munhälsan. Flera studier har visat att de aktiva ämnena i tranbär kan vara effektiva för att förebygga karies som orsakas av olika bakterier (2, 3). Tranbärets hälsoeffekter för hjärtkärlhälsan och inflammation har även undersökts och påvisats i ett flertal studier (4).

Tranbärsjuice går att köpa i vanliga livsmedelsbutiker men de osötade varianterna finns vanligtvis i hälsokostbutiker. Tranbär går att köpa som juice men också som pulver, kapslar eller tabletter. Det är vanligt att tranbär som kosttillskott kombineras med mjölksyrabakterier eller växter, såsom lingon eller björkblad, som också stödjer urinvägarnas normala funktion. 

Vid intag av någon form av läkemedel ska man alltid rådfråga sin läkare innan man börjar ta ett växtpreparat. Detta är mycket viktigt då det finns ett flertal mediciner som antingen hämmas eller förstärks av vissa växtsubstanser.

Källor

1. Jurikova T, Skrovankova S, Mlcek J, Balla S, Snopek L. Bioactive Compounds, Antioxidant Activity, and Biological Effects of European Cranberry (Vaccinium oxycoccos). Molecules. 2018;24(1).

2. Philip N, Walsh LJ. Cranberry Polyphenols: Natural Weapons against Dental Caries. Dent J (Basel). 2019;7(1).

3. Duarte S, Gregoire S, Singh AP, Vorsa N, Schaich K, Bowen WH, et al. Inhibitory effects of cranberry polyphenols on formation and acidogenicity of Streptococcus mutans biofilms. FEMS Microbiol Lett. 2006;257(1):50-6.

4. Blumberg JB, Camesano TA, Cassidy A, Kris-Etherton P, Howell A, Manach C, et al. Cranberries and their bioactive constituents in human health. Adv Nutr. 2013;4(6):618-32.

5. Windefors C, Seibold J, Garmy P. Tranbär, ett alternativ till antibiotika? En litteraturstudie om tranbär som prevention mot urinvägsinfektion. Vård i norden. 2010; 30(3):4-8.