Vitamin: B6 – Pyridoxin

Egenskaper

Vitamin B6 behövs för proteinomsättningen, immunsystemet och nervernas funktion. Vitamin B6 medverkar även vid bildande av röda blodkroppar och det behövs när glykogen ska omvandlas till glukos. Vitamin B6 medverkar också vid omvandlingen av aminosyran tryptofan till vitamin B3 – niacin.

Exempel på pyridoxinrika livsmedel

 • Kött
 • Fågel
 • Korv
 • Ägg
 • Potatis
 • Frukt
 • Bär
 • Matbröd

Vitamin B6 i kosttillskott

Vitamin B6 finns till exempel i kosttillskott för kvinnor i övergångsåldern samt i kosttillskott för håret.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationer (NNR)

Behovet av vitamin B6 varierar med bland annat ålder och kön. Det rekommenderade dagliga intaget är:

 • 1,2 milligram för kvinnor
 • 1,6 milligram för män
 • 1,4 milligram för gravida
 • 1,5 milligram för ammande

Vad kan påverka upptaget av vitamin B6?

Vitaminerna B1 och B2 samt mineralerna koppar, kalcium och järn är antagonister till B6 och kan påverka upptaget av vitaminet negativt.

Symptom som kan uppkomma vid brist

Brist på vitaminet kan bland annat ge hudförändringar runt mun, näsa och ögon samt kramper och anemi (blodbrist).

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.

Ett högt, långvarigt intag av vitamin B6 kan vara skadligt för hälsan (kan ge neurologiska symptom).

EFSAs UL-värde vuxna: 12 milligram per dag

IOMs: UL-värde vuxna: 100 milligram per dag

Källor:

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Livsmedelsverket. Vitamin B6 [Internet]. [uppdaterad 2019-03-08; citerad 2019-03-13]. Hämtad från: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/vitamin-b6

European Commission. EU register of nutrition and health claims made on food [Internet]. [uppdaterad 2016-10-020; citerad 2019-03-12]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

Council of Responsible Nutrition UK. Safety Aspects [Internet]. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: https://crnuk.org/supplements/safety-aspects/