Mineraler: Mangan

Egenskaper

Mangan agerar aktivator i många enzymreaktioner i människokroppen som bland annat deltar i syntes av proteiner och kolesterol. Ämnet bidrar till att skydda celler från oxidativ stress och bidrar till normal energiomsättning.

Exempel på manganrika livsmedel

  • Nötter
  • Fullkornscerealier
  • Bladgrönsaker
  • Havregryn

Mangan i kosttillskott

Mangan finns som rent tillskott och finns även i många multivitaminer. Mangan är också vanligt förekommande i kosttillskott för hår, hud och naglar samt i tillskott för normal ledfunktion.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationerna (NNR)

För närvarande finns det inga rekommendationer från NNR för dagligt intag.

Vad kan påverka upptaget av mangan?

Absorptionen av mangan i magtarmkanalen är mycket låg, cirka 5 % absorberas från kosten. Ett högt intag av kalcium påverkar absorptionen av mangan negativt.

Symptom som kan uppkomma vid manganbrist

Symptom som kan uppkomma vid manganbrist hos vuxna är exempelvis hudförändringar och låg kolesterolkoncentration i blodet.

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.
 
EFSAs UL-värde för vuxna: finns ej 
IOMs: UL-värde för vuxna: finns ej

Källor

Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.

Coulate T. FOOD – The Chemistry of its Components. Femte upplagan. Camebridge: The Royal Society of Chemistry; 2009.

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Europeiska kommissionen. EU Register of nutrition and health claims made on foods [Internet]. Bryssel: Europeiska kommissionen; [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search

Hathcock J, Griffiths C. Vitamin and Mineral Safety. 3rd Edition. Washington DC: Council for Responsible Nutrition; 2014.