Vitamin: B7 – Biotin

Egenskaper

Biotin, även kallat vitamin B7, behövs för kroppens omsättning av kolhydrater, fett och proteiner. Biotin är även är bra för hud och hår.

Exempel på biotinrika livsmedel

  • Lever
  • Äggula
  • Havregryn

Biotin i kosttillskott

Biotin förekommer ofta i kosttillskott för hår och hud.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationer (NNR)

Det finns inga nordiska rekommendationer för biotin.

Vad kan påverka upptaget av biotin?

Upptaget hämmas av rå äggvita.

Symptom som kan uppkomma vid brist

Symptom som kan uppstå vid brist är exempelvis aptitlöshet, rodnande tunga, eksem samt andra hudbesvär.

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.

Det finns inga kända risker med höga nivåer. Dock har Läkemedelsverket uppmärksammat att biotin kan störa vissa laboratorietester så att de ger falska resultat. Informera alltid därför sjukvårdspersonal om du tar läkemedel eller kosttillskott med biotin.

EFSAs UL-värde för vuxna: ej fastställt

IOMs: UL-värde för vuxna: ej fastställt

Källor:

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Livsmedelsverket. Biotin [Internet]. [uppdaterad 2019-03-07; citerad 2019-03-14]. Hämtad från: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/biotin

European Commission. EU register of nutrition and health claims made on food [Internet]. [uppdaterad 2016-10-20; citerad 2019-03-12]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home 

Läkemedelsverket. Biotin kan störa laboratoriester [Internet]. [uppdaterad 2019-02-25; citerad 2019-03-14]. Hämtad från:  https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Biotin-kan-stora-laboratorietester/

Council of Responsible Nutrition UK. Safety Aspects [Internet]. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: https://crnuk.org/supplements/safety-aspects/