Växter: Ashwagandha

(Withania somnifera)

Läs mer om hälsopåståenden för växter här.

Ashwagandha är en växt som har använts inom ayurvedan, den indiska läkekonsten, under en lång tid och den kallas även för indisk ginseng. Växten klassas som en adaptogen vilket innebär att den innehåller biologiskt aktiva ämnen som hjälper kroppen att anpassa sig efter bland annat fysisk eller psykisk stress.

I en placebokontrollerad studie från 2018 visade resultaten att ashwagandha förbättrade sköldkörtelhormonernas värden (TSH, T3 och T4) signifikant jämfört med placebo (1). Även äldre studier, där ashwagandhans påverkan på sköldkörtelns funktion har undersökts, har haft liknande resultat (2, 3). Örtens påverkan på övriga hormoner har också undersökts i olika studier och visat på goda resultat (5). I en litteratursammanställning, där resultatet från fem olika humanstudier sammanställdes, visade studieresultaten att ashwagandha även var lugnande och minskade ångest och stress jämfört med placebo (4). I en annan studie från 2017, där växtens effekt på minnet och den allmänna kognitiva funktionen undersöktes, visade studieresultaten att det var en signifikant förbättring hos studiedeltagarna som fick ashwagandha jämfört med placebogruppen (6).

Ashwagandha finns i pulverform som går att blanda ner i smoothies eller annan vätska. Örten finns även i tinktur (koncentrerat, flytande extrakt), tablett eller kapselform. Det är vanligt att ashwagandhan kombineras med andra ämnen, såsom b-vitaminer eller andra adaptogener, i produkter som är till för att stötta hormonsystemet samt bibehålla fokus och uthållighet.

Vid intag av någon form av läkemedel ska man alltid rådfråga sin läkare innan man börjar ta ett växtpreparat. Detta är mycket viktigt då det finns ett flertal mediciner som antingen hämmas eller förstärks av vissa växtsubstanser.

Källor

1. Sharma AK, Basu I, Singh S. Efficacy and Safety of Ashwagandha Root Extract in Subclinical Hypothyroid Patients: A Double-Blind, Randomized Placebo-Controlled Trial. J Altern Complement Med. 2018;24(3):243-48.

2. Panda S, Kar A. Changes in thyroid hormone concentrations after administration of ashwagandha root extract to adult male mice. J Pharm Pharmacol. 1998;50(9):1065-8.

3. Panda S, Kar A. Withania somnifera and Bauhinia purpurea in the regulation of circulating thyroid hormone concentrations in female mice. J Ethnopharmacol. 1999;67(2):233-9.

4. Pratte MA, Nanavati KB, Young V, Morley CP. An alternative treatment for anxiety: a systematic review of human trial results reported for the Ayurvedic herb ashwagandha (Withania somnifera). J Altern Complement Med. 2014;20(12):901-8.

5. Ahmad MK, Mahdi AA, Shukla KK, Islam N, Rajender S, Madhukar D. Withania somnifera improves semen quality by regulating reproductive hormone levels and oxidative stress in seminal plasma of infertile males. Fertil Steril. 2010;94(3):989-96.

6. Choudhary D, Bhattacharyya S, Bose S. Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) Root Extract in Improving Memory and Cognitive Functions. J Diet Suppl. 2017;14(6):599-612.