Mineraler: Krom

Egenskaper

Kroms samtliga funktioner i människokroppen är fortfarande inte helt klara. Det vi vet idag är att spårämnet spelar en roll i glukosmetabolism. 

Exempel på kromrika livsmedel

  • Äggula
  • Musslor
  • Baljväxter
  • Kött
  • Nötter

Krom i kosttillskott

Krom finns som rent tillskott och finns även i många multivitaminer. Grundämnet är också vanligt förekommande i kosttillskott som är till för viktkontroll eller blodsockerbalans. Krom kan för vissa personer ha god effekt för att minska sötsug.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationerna (NNR)

Det finns för närvarande inget rekommenderat intag för krom i NNR men Institute of Medicine (IOM) har tagit fram ett tillräckligt intag (Adequate Intake, AI):

AI per dag är:

  • 25 µg för kvinnor
  • 35 µg för män

Vad kan påverka upptaget av krom?

Livsmedel som innehåller fytinsyra kan påverka upptaget av krom negativt. Absorptionen av oorganiskt krom är mycket låg medan upptaget av organiskt krom är medelhög (cirka 25–50 %).

Symptom som kan uppkomma vid krombrist

Symptom som kan uppstå vid krombrist är bland annat nedsatt glukostolerans, viktförlust samt neurologiska förändringar.

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.

Källor

Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.

Coulate T. FOOD – The Chemistry of its Components. Femte upplagan. Camebridge: The Royal Society of Chemistry; 2009.

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

Europeiska kommissionen. EU Register of nutrition and health claims made on foods [Internet]. Bryssel: Europeiska kommissionen; [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search

Hathcock J, Griffiths C. Vitamin and Mineral Safety. 3rd Edition. Washington DC: Council for Responsible Nutrition; 2014.

Wilhelmsson P. Näringsmedicinska Uppslagsboken. Andra upplagan. Falun: Örtagårdens Bokförlag; 2006.