Växter: Brännässla

(Urtica dioica)

Läs mer om hälsopåståenden för växter här.

Brännässla har länge använts som livsmedel och är huvudkomponenten i till exempel nässelsoppa och nässelpesto. Växten har länge använts för sina hälsobringande egenskaper där både bladen och roten används för olika syften. Brännässla innehåller många näringsämnen och är en bra källa till vitamin C, vitamin A, kalcium och järn (1).

Växten och dess hälsofrämjande komponenter har undersökts i många studier. Studieresultat från ett flertal studier visar att extrakt av brännässla har antiinflammatoriska effekter och kan användas både invärtes och utvärtes på till exempel sår, ömma leder eller brännskador (2, 3, 4).  En studie som publicerades 2019 visade även att brännässla kan minska mängden vallningar hos kvinnor som är i klimakteriet (4).

Brännässla finns som te, tinktur (koncentrerat, flytande extrakt), kapslar och tabletter i olika hälsokostbutiker. Det är vanligt att växten kombineras med andra örter i olika preparat som ska vara vätskedrivande eller stötta normal lever- och njurfunktion.

Vid intag av någon form av läkemedel ska man alltid rådfråga sin läkare innan man börjar ta ett växtpreparat. Detta är mycket viktigt då det finns ett flertal mediciner som antingen hämmas eller förstärks av vissa växtsubstanser.

Källor

1. Rutto LK, Xu Y, Ramirez E, Brandt M. Mineral Properties and Dietary Value of Raw and Processed Stinging Nettle (Urtica dioica L.). Int J Food Sci. 2013;2013.

2. Mills S, Bone K. Principles and practice of Phytotherapy. 1 ed. London: Churchhill Livingstone; 2000.

3. Johnson TA, Sohn J, Inman WD, Bjeldanes LF, Rayburn K. Lipophilic stinging nettle extracts posess potent anti-inflammatory activity, are not cytotoxic and may be superior to traditional tinctures for treating inflammatory disorders. Phytomedicine. 2013;20(2):143-7.

4. Dhouibi R, Affes H, Ben Salem M, Hammami S, Sahnoun Z, Zeghal KM, et al. Screening of pharmacological uses of Urtica dioica and other benefits. Prog Biophys Mol biol. 2019.

5. Kargozar R, Salari R, Jarahi L, Yousefi M, Pourhoseini SA, Sahebkar-Khorasani M, et al. Urtica dioica in comparison with placebo and acupuncture: A new possibility for menopausal hot flashes: Arandomized clinical trial. Complement Ther Med. 2019;44:166-73.