Vitamin: K

Egenskaper

Vitamin K förekommer naturligt i två former, fyllokinon eller vitamin K1 som produceras i vegetabilier samt menakinon eller vitamin Ksom främst produceras av bakterier. Vitamin K behövs för blodets koagulering och för benstommen.

Exempel på vitamin K-vitaminrika livsmedel

  • Gröna bladgrönsaker
  • Lever
  • Kött
  • Äggula
  • Mejeriprodukter

Vitamin K i kosttillskott

Vitamin K förekommer ofta i kosttillskott för benhälsa.

Rekommenderat intag enligt nordiska näringsrekommendationer (NNR)

Vitamin K har inte något rekommenderat intag i de nordiska näringsrekommendationerna, på grund av brist på data.

Vad kan påverka upptaget av vitamin K?

Vitamin K är fettlösligt och biotillgängligheten av vitaminet i grönsaker påverkas av måltidens fettinnehåll.

Symptom som kan uppkomma vid brist

Brist på vitamin K kan ge ökad blödningsbenägenhet. Nyfödda barn som ännu inte utvecklat normal tarmflora får injektion av vitamin K för att motverka blödningar innanför skallbenet.

Säkra doser

Läs mer om EFSA, IOM, UL-värden, maxgränser och rekommenderat intag här.

EFSAs UL-värde för vuxna: ej fastställt

IOMs: UL-värde för vuxna: ej fastställt

Källor:

Nordiska rådet. Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Femte upplagan. Köpenhamn: Narayana Press; 2012.

Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G. Näringslära för högskolan – Från grundläggande till avancerad nutrition. Sjätte upplagan. Stockholm: Liber AB; 2013.

European Food Safety Authority. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2006. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Livsmedelsverket. K-vitamin [Internet]. [uppdaterad 2019-03-08; citerad 2019-03-20]. Hämtad från: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/k-vitamin

European Commission. EU register of nutrition and health claims made on food [Internet]. [uppdaterad 2016-10-020; citerad 2019-03-12]. Hämtad från: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home 

Council of Responsible Nutrition UK. Safety Aspects [Internet]. [citerad 1 april 2019]. Hämtad från: https://crnuk.org/supplements/safety-aspects/